Amerikaans klimaatplan maakt meer kans na dood rechter

Zoals de Amerikaanse columnist John Uptop schreef: 'Door te sterven heeft Antonin Scalia (een van de negen leden van het Amerikaanse Hooggerechtshof, red.) misschien wel meer gedaan voor het klimaat dan de meeste mensen tijdens hun leven doen'. Dit weekend werd bekend dat Scalia was overleden. De Amerikaanse president Obama wil voor het einde van zijn ambtstermijn een nieuwe rechter aanwijzen die Scalia moet opvolgen. Een Democratische rechter wel te verstaan, waarna de Republikeinen in het Hof in de minderheid zijn. Scalia gold als een van de meest conservatieve rechters. Hij nam regelmatig harde standpunten in omtrent het klimaat. Het Hooggerechtshof schortte Obama's Clean Power Plan recentelijk dan ook op. Als dat niet verandert, heeft het schrappen van Obama's plannen ook een negatief effect op het Klimaatakkoord dat in november in Parijs werd ondertekend en waarin China en de VS beloofden ambitieuze klimaatwetten te creëren. Met het Clean Power Plan wil Obama de uitstoot van CO2 aan banden leggen. Obama zit nog wel met een overwegend Republikeins Congres dat hem dwars zit. Bovendien geeft de opschorting door het Hooggerechtshof de nieuwe president, die in 2017 start, de kans om het hele plan definitief de nek om te draaien.  

Bron(nen):   De Morgen