China heeft de klimaatdoelen van 2020 nu al gehaald

China voldoet nu al aan de klimaatdoelen die het land volgens de akkoorden van Parijs in 2020 zou moeten halen.

Uit cijfers die de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua deze week publiceerde, blijkt dat de Chinese uitstoot per eenheid van het bruto binnenlands product eind 2017 al met 46 procent gedaald was in vergelijking met 2005. Dat had pas in 2020 gehoeven.

Bij de verkleining van de uitstoot van broeikasgassen blijkt het in een dictatuur sneller te gaan dan in de democratieën van de wereld. Sinds de Chinese machthebbers hebben besloten dat het land schoner moet produceren gaat het heel snel, zowel bij de productie van stroom als in de fabrieken. Bovendien heeft die reductie geen negatieve gevolgen voor de economie: terwijl de Chinese economie tussen 2005 en 2015 met 48 procent groeide, daalde de CO2-instensiteit van die economie met 38,6 procent. In 2016 daalde die intensiteit opnieuw met 6,6 procent.

Bron(nen):   Knack