In steden worden dieren steeds kleiner

Dierengroepen in de stad, van spinnen tot watervlooien, bestaan door de verstedelijking uit steeds kleinere soorten, zo melden Belgische ecologen in het topblad Nature. Dierengroepen in de stad bestaan nu uit soorten die gemiddeld 16 procent kleiner zijn dan hun familieleden op het platteland. Soms is het verschil veel groter, schrijft De Morgen op basis van het stuk in Nature. Watervlosoorten, zijn in de stad bijna de helft zo klein als buiten de stad. Loopkevers, bodemspinnen en snuitkevers zijn in de stad 20 procent kleiner dan in landelijke gebieden. Volgens de onderzoekers speelt een grote rol dat het in de stad (nog) warmer is.

De krimp van dieren in de stad moet worden opgeteld bij het teruglopen van de aantallen. Allemaal slecht nieuws

 

Bron(nen):   De Morgen