“CO2-neutraal vliegen is een schijnoplossing”

Twintig jaar lang werkte hij voor Shell, nu staat Guus Kessler (50) aan de andere kant. Met zijn adviesbureau DAREL wil hij een praktische bijdrage leveren aan de energietransitie om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. “Je kunt het CO2-vraagstuk niet los zien van onze eigen wensen en leefpatronen.” Zo is er de spagaat van veel mensen tussen milieubewust leven enerzijds en toch met het vliegtuig op vakantie gaan anderzijds. Sommigen betalen dan extra om een boom te planten ter compensatie voor de CO2-uitstoot, maar Kessler maakt korte metten met dat idee. “Eigenlijk ben je aan het sjoemelen met de tijd. Tijdens je vlucht wordt CO2 direct in de atmosfeer geblazen; de compensatie gebeurt gedurende de levensduur van die boom. Maar dat duurt jaren. Bovendien weet je niet of de boom lang genoeg leeft om jouw uitstoot volledig op te nemen en of de CO2 ook werkelijk duurzaam wordt vastgelegd in humuslaag en biomassa,” legt hij uit aan Business Insider. Kessler ziet een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. "Om technologische ontwikkelingen te versnellen, is het meest effectieve dat overheden kunnen doen het invoeren van een serieuze belasting op CO2. Dan loont het namelijk veel eerder om te investeren in alternatieve, CO2-arme oplossingen. Op dit moment zie je juist het tegenovergestelde. Fossiele brandstoffen worden bijna overal ter wereld nog gesubsidieerd. Zoals in Nederland, waar je op kerosine geen accijns hoeft te betalen.” Hoe kritisch hij ook is, Kessler blijft optimistisch. “De mens is altijd in staat geweest tot bijna onmogelijk opgaven, zolang we de urgentie en prioriteit van de uitdaging maar gezamenlijk omarmen.”

Bron(nen):   Business Insider