De magnetische noordpool verschuift snel richting Rusland

De magnetische noordpool van de aarde is in de afgelopen decennia veel sneller verschoven dan normaal. Daardoor zijn veel navigatiesystemen niet meer nauwkeurig genoeg. Het is reden voor wetenschappers om een jaar eerder dan normaal met een update te komen over de precieze locatie van de magnetische pool.

De magnetische noordpool verschuift met 55 kilometer per jaar. De pool is nu voorbij het Arctisch gebied van Canada en gaat richting Siberië. De constante beweging is een probleem voor het kompas van smartphones en voor sommige consumentenelektronica. Vliegtuigen en schepen gebruiken het magnetische noorden ook voor hun navigatie, net als het Amerikaanse leger. GPS wordt niet beïnvloed, omdat dit systeem satellieten gebruikt.

Vanaf de eerste metingen van 1831 is de pool 2.300 kilometer opgeschoven richting Siberië, maar sinds het jaar 2000 beweegt hij veel sneller. Verschoof de pool vroeger met 15 kilometer per jaar, nu is dat 55 kilometer. De reden is de turbulentie in het vloeibare gedeelte van de aardkern. Binnen in de aarde is een vloeibare oceaan van ijzer en nikkel. De beweging daarvan zorgt voor een elektrisch veld, legt Daniel Lathrop, geofysicus aan de universiteit van Maryland, uit. “Het verandert op dezelfde manier als het weer. We kunnen wel spreken van magnetisch weer.”

De magnetische zuidpool beweegt veel langzamer. In het algemeen wordt het magnetisch veld van de aarde zwakker. Wetenschappers stellen dat de polen uiteindelijk zullen omkeren, waarbij de noord- en de zuidpool van polariteit switchen. Dat is al veel vaker gebeurd in de geschiedenis van de aarde, maar niet in de laatste 780.000 jaar. “Het is niet de vraag of ze gaan omdraaien, maar wanneer dat gaat gebeuren,” aldus Lathrop.

Bron(nen):   The Guardian