Klimaatscepsis spectaculair gedaald, zelfs bij de aanhangers van Wilders en Buma

Er heeft zich in de afgelopen jaren een enorme omwenteling voorgedaan in het denken over het klimaat. Er zijn nog altijd mensen (Baudet) en media (De Telegraaf) die volhouden dat er weinig aan de hand is, maar bijna niemand gelooft hen meer.
Het percentage Nederlanders dat het eens is met de stelling dat „verhalen over opwarming van de aarde overdreven zijn” is meer dan gehalveerd, van 24 procent naar 11 procent. Tegelijkertijd zegt nu bijna 58 procent van de bevolking grote zorgen te hebben over opwarming van de aarde – 23 procentpunt meer dan tien jaar terug. Dat schrijft NRC op basis van een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. In 2009 vond 43 procent van de VVD’ers en 46 procent van de PVV-kiezers verhalen over klimaatverandering „sterk overdreven”. Nu vindt 20 procent van de PVV’ers dat nog en 13 procent van de VVD-stemmers. Onder CDA’ers is de scepsis gehalveerd, van 25 procent naar bijna 13.

Bron(nen):   Nidi  NRC