Zolang weet de mensheid al dat het klimaat verandert

Klimaatverandering iets van de laatste decennia? Integendeel, de eerste waarschuwing voor de opwarming van de aarde dateert van 1896.

Daarover twittert het Nobelprijscomité. Al meer dan 120 jaar geleden verscheen er in vakblad Philosophical Magazine and Journal of Science een artikel van de hand van Svante Arrhenius over het broeikaseffect. Hij vroeg zich af of de toename van de concentratie van CO2 in de atmosfeer gevolgen zou hebben voor het klimaat. Arrhenius vermoedde dat koolstofdioxide op de lange termijn het klimaat zou kunnen veranderen.

De wetenschapper zegt niet direct dat fossiele brandstoffen de aarde opwarmen, maar geloofde in 1896 al wel dat ze een mogelijke bron zijn van CO2-uitstoot. Arrhenius was een Zweedse natuur- en scheikundige die in 1903 de Nobelprijs voor Scheikunde won voor zijn werk aan de elektrolytische dissociatietheorie. Hij stierf in 1927.