Deze landen hebben de hoogste CO2-uitstoot per inwoner

Het lukt Nederland maar niet om de CO2-uitstoot structureel terug te dringen. Toch staan we lang niet bovenaan als het gaat om de hoogste emissie per inwoner. De landen die de meeste koolstofdioxide uitstoten vind je namelijk in het midden-oosten. Meer specifiek zijn het oliestaatjes als Qatar en Koeweit, die bovenaan staan. Dat heeft uiteraard te maken met de olie-industrie in die landen en het relatief geringe aantal inwoners. In absolute zin zijn China, India en de Verenigde Staten de grootste vervuilers. De uitstoot van CO2 in de lucht is een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. CO2-concentraties in de atmosfeer bleven vrij stabiel tot de industriële revolutie en lagen toen rond de 200 deeltjes per miljoen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw nam de CO2-uitstoot in snel tempo toe tot 413 deeltjes per miljoen nu. Infographic: The Countries Emitting the Most CO² per Capita | Statista

Bron(nen):   Statista