CO2-uitstoot Nederlandse luchtvaart stijgt zeer sterk

Klimaat, natuur en milieu
zondag, 14 juli 2019 om 16:12
image 20170110 29003 1illkxu
De CO2-uitstoot door de Nederlandse luchtvaartsector is de afgelopen vijf jaar flink gestegen.Dat tonen cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) over de CO2-uitstoot van vluchten binnen Europa. De uitstoot van TUI (74%) steeg het meest,die van KLM (18%) het minst.TUI wijt de stijging aan de groei van zijnluchtvloot.De toestellen worden welsteeds schoner.In absolute cijfers stootte KLM het meest uit. In vrijwel alle andere sectoren nam de uitstoot juist af.Alleen in de cement- en glasindustrie steeg de uitstoot ook,maar slechts licht (0,5 en 1,1%).