Topwetenschapper brengt nuance in klimaatdebat: "De planeet gaat echt niet naar de maan"

Klimaat, natuur en milieu
zondag, 29 januari 2023 om 12:30
anp 450977059
"Veel mensen hebben een soort paradijselijk oerbeeld van de natuur", zegt topwetenschapper Louise Fresco (69) in De Telegraaf. "De natuur bestaat echter niet alleen uit klaproosjes, maar ook uit schimmels. Ook het coronavirus is natuur."
De oud-bestuursvoorzitter van de Universiteit van Wageningen brengt in haar nieuwe boek nuance aan in het debat over voeding en klimaat. Zo hekelt ze de moderne dogmatische kijk op voeding. "Vroeger hadden we allerlei voedseltaboes. Die kwamen vanuit de religies. Die zijn grotendeels verdwenen in ons land. Maar in twee generaties tijd zijn we terechtgekomen in een wereld van overvloed. Dat geeft zoveel keuzestress dat mensen zichzelf weer allerlei voedseltaboes opleggen. Pseudo-religieuze normen.”
De belangrijke landbouw- en voedingsdeskundige wil dat we ons vooral bewust zijn van wat we eten. "Als je overal een probleem van maakt, krijgen we geen hap meer door onze keel.”
Koeien zijn nuttigFresco komt ook op voor de boeren. "Grazende dieren zoals koeien, geiten en schapen doen iets wat wij niet kunnen, wat de akkerbouw ook niet kan. Namelijk gras, onverteerbaar spul voor ons, omzetten in eetbare eiwitten en mineralen. Zo gebruiken we dat land dus heel efficiënt. Als je alles plantaardig zou willen doen, dus alle dierlijke eiwitten vervangen door plantaardige hebben we op de wereld minstens een kwart meer landbouwgrond nodig. Dat gaat ten koste van de natuur.”
De wetenschapper vindt ook dat de agrarische sector op Europees niveau moet worden ingericht. "Het dichtbevolkte Nederland dat ook nog een doorvoerland is, kun je gewoon niet vergelijken met Finland of Roemenië. We zouden veel meer Europees moeten kijken. Waar willen we onze landbouw concentreren? Waar willen we welke natuur? Nederland en Noord-Frankrijk zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor landbouw. Terwijl je grote gebieden in Scandinavië liever bebost laat. Je moet over ruimtelijke ordening op Europese schaal praten. Nu proberen we alles te regelen op het postzegelniveau van Nederland.”
Geen apocalypsDe reviewer van de IPCC-rapporten heeft ook niets met de doemdenkerij over het klimaat. "Er wordt heel erg apocalyptisch gedacht. Wat ik echt treurig en zorgwekkend vind, is dat ook jonge mensen het gevoel wordt gegeven dat er in 2050 iets vreselijks gaat gebeuren. Het is niet zo dat er dan één enorme vloedgolf komt die Nederland verzwelgt.”
Ze ziet dat er zowel in Europa als in armere delen van de wereld wel oplossingen komen voor het stijgende water. "Deze zomer waren er vreselijke overstromingen in Pakistan. Iedereen riep: klimaatverandering. Maar Bangladesh had helemaal geen problemen. Waarom niet? Omdat ze in Bangladesh al veel eerder hebben geïnvesteerd in vluchtplaatsen, hooggelegen plekken om naartoe te gaan als er overstromingen zijn. Dus overheidsbeleid is van belang. Misschien kun je al die platte atol-eilanden niet handhaven. Er zijn wel meer gebieden in de steek gelaten door de mens. Dat is iets anders dan dat de planeet naar de maan gaat.”
Bron(nen): De Telegraaf