Vergeet windmolens: zeewier is de energiebron van de toekomst

Klimaat, natuur en milieu
door Jeannette Krasmaandag, 26 oktober 2015 om 8:36
welingelichtekringen header 1
Mogelijk zijn de grote windmolenparken op de Noordzee nu definitief achterhaald. Onderzoekers komen namelijk met een interessant alternatief: biobrandstof uit zeewier. Het zou binnen tien tot twintig jaar net zoveel duurzame energie moeten opleveren als windmolens in 2020. Dat beweren althans onderzoekers van het Energieonderzoek Centrum Nederland over het Europese zeewierproject At Sea, aldus de Volkskrant. Over de bijdrage van het gezonde zeewier aan voedsel- en energievoorziening wordt al jaren gefantaseerd. Met een nieuwe techniek wordt het wellicht werkelijkheid. Proeven in de Noordzee bij Schotland, Ierland en Noorwegen tonen aan dat door zeewier te laten groeien op speciaal ontwikkelde matten in plaats van op touwen en netten zoals gebruikelijk was, de oogst spectaculair toeneemt. Dankzij de constructie zouden zeewierfarms overal in de Noordzee tussen 1 en 3 meter diepte kunnen worden gelegd. De kosten zijn op termijn vergelijkbaar met andere vormen van biomassa. Energiewetenschapper André Faaij van de Rijksuniversiteit Groningen, die niet direct bij het project betrokken is, ziet grote potentie, maar is ook terughoudend. ''Het vereist hoge productiviteit onder ideale omstandigheden binnen de totale productieketen, met vergaande kostenreductie. Die zijn nog geen werkelijkheid en vergen nog veel onderzoek en ontwikkeling.''