Een Amerikaan in Amsterdam

Is Nederland een socialistisch land? 
Schrijver en wetenschapper Russell Shorto, die anderhalf jaar in Amsterdam woonde, was daarvan vrij zeker. Vooral toen hij merkte dat 52 procent van zijn inkomen naar de belasting ging. "De eerste maanden kon ik maar aan in ding denken: 52. Ik vind mezelf links, maar dit is toch werkelijk te gek."
Maar toen begonnen er kleine dingen te gebeuren die hem aan het twijfelen brachten. "Ik logde in mijn bankrekening en zag dat er € 316 was bijgeschreven. ‘Schoolboeken‘, stond bij de omschrijving. Ik was al niet helemaal in de war. Dat was ik eerder wel geweest toen de Sociale Verzekeringsbank $665 dollar op mijn rekening had gestort. Kinderbijslag. Op de website van de bank werd me uitgelegd dat dat was voor de kosten die je maakt omdat je kinderen hebt.
En vervolgens bleek dat de Nederlandse staat meer dan de helft van de kinderopvang betaalt.
In mei kwam er weer een verrassing. $ 4.265. Vakantiegeld. Dat blijkt iedereen te krijgen als bijdrage in de kosten van een vakantie. Ook als je niet werkt krijg je vakantiegeld. En daarnaast heeft een werkende ook vier weken betaald verlof. Het kan allemaal niet op.
"Dat is een beetje het Nederlandse idee: we pakken eerst de helft van je geld af en daarna werpen we af en toe een beetje weer terugterug."
Voor veel andere observaties over leven in Nederland zie The New York Times Magazine

Fragment van een commentaar van een lezer na lezing van het hele artikel:
Shorto leunt naar de conclusie dat het voor de Amerikanen toch de moeite waard zou zijn om te proberen een paar elementen uit "ons" model naar de States over te planten. Belangrijk argument: In een 2007 Unicef-studie onder 21 ontwikkelde landen blijken Nederlandse kinderen tot de meest gelukkige te behoren en Amerikaanse kinderen tot de minst gelukkige. Aangezien iedere ouder weet dat het humeur van zijn kinderen een spiegel van zijn eigen humeur is, heeft hij absoluut een punt.

Bron(nen):   The New York Times