‘Going Dutch? Nederland is een rotland’

In een bits en boos ingezonde opiniestuk in The New York Times waarschuwt Heleen Mees de lezers van die krant dat ze niet moeten denken dat Nederland een mooi land is. Heleen Mees is een Nederlands econoom en publiciste, en wordt door sommigen beschouwd als een van de aanjagers van de derde feministische golf (wat dat ook precies moge zijn). Mees heeft een column in NRC Handelsblad, waar anders.
Op 2 mei verscheen in The Times een lovend essay over Nederland dat ook in Welingelichte Kringen (link 2) is samengevat. Volgens Mees vertelt de schrijver van het essay sprookjes ('fairytales) over Nederland. Hij zegt dat het een mooi land is, en dat is een misverstand, het is een rotland waar men naar doet tegen Marokkanen en Turken.
Nergens in het essay over Nederland, zo foetert Mees, staat hoe slecht immigranten het hebben in Nederland. "Ze zijn vier keer vaker wegens werkloosheid aangewezen op een uitkering dan Nederlanders." schrijft Mees. "Nederland kent ook een ongekende golf van politiek geweld en een vloed van emoties tegen immigranten." En Theo van Gogh maakte - voor hij werd vermoord - een beledigende film over de Islam.
De Freedom Party zou bij verkiezingen de grootste partij worden. De leider van de Freedom Party vergeleek Mohammeds Koran met Adolf Hitlers Mein Kampf. Zó'n land is Nederland, en niet het sprookjesland waarover in het essay werd verteld. Weten de tweeënhalf miljoen lezers van The New York Times dankzij Heleen Mees gelukkig hoe Nederland en Nederlanders werkelijk zijn.

Bron(nen):   New York Times  Een Amerikaan in Amsterdam