Geef het kapitalisme maar de schuld

De ernst van de economische crisis leidt onmiskenbaar tot ideologische twisten: zitten we in de puree dankzij het kapitalisme of zijn er andere oorzaken? 
In deze ideeenstrijd is The Wall Street Journal bijna dagelijks present met essays en columns die in beginsel partij kiezen voor het ideaal van de vrije markt. 
Vandaag publiceert de krant een interessant opstel van Carl Schramm die een lans breekt voor de ideeen van de Oostenrijkse econoom/filosoof Joseph Schumpeter (foto). Schramm staat nog eens stil bij de door Schumpeter geintroduceerde term ‘creatieve vernietiging’ die behelst dat in de economie een voortdurend proces gaande is van innovatie die oude industrieën vernietigt en nieuwe een kans van leven geeft. Dit is volgens hem de werkelijke bron van economische groei. Geld pompen in bedrijven om ze aldus langer in leven te houden, acht hij dan ook zinloos. 
U moet het essay zelf maar lezen, maar nog een aspect benadruk ik hier graag. 
Economische expansie en politieke vrijheid zag Schumpeter als een onlosmakelijk koppel. Economische groei leidt tot beter onderwijs, een hogere levensstandaard, een hoogwaardiger civil society, meer commitment met bestaande wetten, etc. Welvaart en vrijheid horen bij elkaar en hoe meer welvaart, hoe meer vrijheid.
In dat verband is het interessant om te zien wat anno 2009 gebeurt nu de economie fors krimpt, in Nederland bijvoorbeeld. Dan blijken geldende vrijheden opeens ook minder gangbaar. En wordt een Kamerlid als Mark Rutte die de vrijheid van meningsuiting graag gewaarborgd ziet, beschimpt door toonaangevende politici als Jan Peter Balkenende en Maxime Verhagen, en las but not least door NRC Handelsblad, het voorheen liberale avondblad.

Bron(nen):   The Wall Street Journal