Handen af van de bonus!

Terwijl alom het begin van de kredietcrisis wordt herdacht – een jaar geleden ontvlamd – staat vandaag in The Wall Street Journal een recalcitrant commentaar. Het is kort, maar te intelligent om hier te negeren.
In Europa is het langzamerhand een gangbaar idee om te denken dat de kredietcrisis is te wijten aan hoge bonussen van bankiers. Later deze maand komt de G20 bijeen in Pittsburg en Europese regeringsleiders gaan daar een belangrijk nummer maken over deze bonussen.
Zweden is op dit moment EU-voorzitter en de Zweedse minister van Financiën, Anders Borg, heeft al beweerd dat politici het voortouw moeten nemen en dat de oude bonus-cultuur dood moet worden verklaard.
Europa, zo beweert de WSJ, is geobsedeerd door dit idee.
De opvatting is: bankiers konden zóveel verdienen dat ze enorme risico’s namen en de rest van de wereld in het onheil stortten. Nu in Europa iedereen dit zowat denkt, is de volgende stap de VS hiervan te overtuigen.
Pure nonsens, zegt de krant. Hoe kun je nou denken dat bankiers hebben voorzien wat voor verschikkelijke dingen gingen gebeuren? Dat wisten ze gewoon niet.
Net als de vele politici en andere decision makers die allemaal geen bonus kregen en die het ook niet hebben zien aankomen.
Laten we een goede diagnose stellen van deze crisis; dan is de kans het grootst dat we er ook weer uit komen.

Bron(nen):   The Wall Street Journal