Wat zou Bush doen?

President Obama moet zichzelf wat betreft de oorlog in Afghanistan de vraag stellen: wat zou George W. Bush doen? Dat advies geeft Rich Lowry hem, hoofdredacteur van National Review. De publicist vergelijkt de huidige situatie in Afghanistan met de slechte staat van Irak in 2006, vlak voordat Bush de veel geprezen ‘surge’ aankondigde. Obama heeft volgens Lowry drie van Bush’ beste eigenschappen nodig: oprechtheid, doorzettingsvermogen en moed.
De vergelijking tussen Bush’ Irakcrisis en Obama’s Afghanistanproblemen is zo gek nog niet. De opiniepeilingen wijzen uit dat de Amerikanen steeds minder geloven in een goede afloop in Afghanistan; datzelfde goldt een aantal jaar geleden voor Irak. Ook binnen Obama’s eigen partij beginnen steeds meer Democraten te twijfelen over de winkans en noodzaak van de oorlog in Afghanistan. Bij Bush was die tegenstand nog veel groter. Zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij zag vrijwel niemand begin 2007 iets in het sturen van meer troepen naar Irak. Daarmee zette Bush zijn presidentschap op het spel, maar hij kreeg gelijk, aldus Rich Lowry.
De hoofdredacteur van National Review adviseert Obama niet zoveel waarde te hechten aan de afkalvende publieke steun voor de Afghanistanoorlog. Het beeld dat het slecht gaat is te betwijfelen, stelt hij, want het is logisch dat meer Amerikaanse militairen sneuvelen als er ook meer Amerikaanse militairen dan ooit in Afghanistan aanwezig zijn.
Obama moet de missie in Afghanistan vol overtuiging verdedigen en het publiek vertellen dat de oorlog noodzakelijk en te winnen is. En daarbij is het uiterst nuttig voor Obama om te bedenken wat zijn voorganger in zijn geval zou doen. Misschien moeten ze eens samen een hapje gaan eten?

Bron(nen):   National Review