Richt klimaatbeleid meer schade aan dan klimaatverandering?

In hoeverre de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door de mens, is een punt van discussie, al wordt door de klimaatwetenschappers van de VN beweerd dat hierover 'consensus' bestaat.
Maar stel dat de mens inderdaad aan de opwarming bijdraagt (het lijkt met al die rondreizende mensen in het industrietijdperk niet onlogisch), dan nog is het de vraag of beleidsmakers die trend kunnen keren.
Het idee dat je mondiaal beleid kunt uitstippelen dat tot honderd jaar in de toekomst reikt, is op alle terreinen een politieke utopie gebleken. Waarom zou dat bij de opwarming van de aarde anders zijn?
En hoeveel geloofwaardigheid heeft eigenlijk de VN om zoiets te verordonneren? Hebben ze buiten Amerika soms betere wetenschappers?
Je hoeft helemaal geen klimaatscepticus te zijn om hierover al uiterst sceptisch te zijn.

Bron(nen):   The Wall Street Journal