"Wellink mede schuldig aan DSB-debacle"

De ineenstorting van de DSB zal naar verwachting leiden tot een nieuwe golf van kritiek op Nout Wellink, de directeur van De Nederlandsche Bank (DNB). Wellink kreeg eerder al forse kritiek omdat hij te passief zou zijn geweest in de aanloop naar de kredietcrisis en ook onvoldoende alert was bij IceSave.
Een van de eersten die Wellink nu kritiseert is blogger Grimbert Rost van Tonningen. Volgens hem is Scheringa zelf de hoofdschuldige. Maar ook de tussenpersonen die veel te dure koopsompolissen verkochten, de medebestuurders onder wie Gerrit Zam en de DNB treffen blaam.
De Nederlandsche Bank moet  hebben geweten van de enorme woekerwinsten die gemaakt werden en als dat niet het geval was, wat zeer onaannemelijk is, dan hebben ze gewoon zitten slapen. Natuurlijk kan de DNB zich erop beroepen dat er geen wettelijke mogelijkheden waren om in te grijpen, maar net als bij Icesave heeft men toegekeken hoe mensen op grove wijze werden benadeeld. Dat zij daar niet tegen in geweer zijn gekomen ondermijnt verder het vertrouwen in Wellink en de zijnen, die nu hun eigen puin mogen ruimen."
Bij Pauw & Witteman leverde Willem Middelkoop maandagavond felle kritiek op DNB.
Ook de kritiek op premier Jan Peter Balkenende zwelt aan, vooral omdat de premier afgelopen mei Dirk Scheringa in mei dit jaar nog de hemel inprees. Zie Vrij Nederland, derde link.

Bron(nen):   Pluspost  Welingelichte Kringen  Vrij Nederland