Teveel macht leidt tot ongelukken

Met geld kun je geluk kopen, is een oude gedachte, maar soms gaat het leven toch een andere kant op. Wie zich bijvoorbeeld verdiept in mensen die fortuin vergaarden dankzij de jackpot, komt tot heel andere inzichten. Dan sta je oog in oog met verhalen over bittere ellende, tegenslag en ook zelfmoord. 
In internationale verhoudingen, zo betoogt Foreign Affairs, zou je macht als een equivalent van geld kunnen zien. Men smacht ernaar, macht wordt uitdrukkelijk gezocht en leidt vaak tot misbruik. En net als geld brengt macht vaak niet het verwachte succes. Macht kan zelfs omslaan in het tegendeel. Machtige landen kunnen in hun internationale betrekkingen zozeer falen dat hun macht taant. 
De Bush-epoque van de Verenigde Staten wordt hiervan in Foreign Affairs als een voorbeeld gezien. Meer bescheidenheid, meer animo om samen te werken in plaats van te heersen was goed geweest voor de VS ten tijde van George W.
Er zijn - in een breder verband - ook vragen te stellen over de VS-opstelling na het einde van de Koude Oorlog. De overwinning op de Sovjet-Une werd veel teveel gezien als een militaire overwinning. En dergelijk triomfatalisme leidt tot een verkeerde inschatting 's lands positie - en kan op termijn groot onheil bezorgen.

Bron(nen):   Foreign Afairs