Laten we met Merkel een nieuwe euro beginnen

Opmerkelijk video-commentaar van Elseviers Syp Wynia.
De euro, zo betoogt hij, zit al maanden in de versukkeling. Een aantal landen brengt ons in grote problemen omdat ze hun financiën niet op orde hebben - die hadden nooit toegang tot de euro moeten hebben.
Hoe dat zo ver kon komen?
Sinds de jaren 50  was het een Frans belang bij de Europese eenwording dat Duitsland in bedwang werd gehouden. De Europese Munt Unie met de euro als resultaat kun je ook zien als de exploitatie van de Duitse oorlogsschuld; een morele schuld moest als het ware met klare munt worden betaald, wat hier betekende: Duitsland dient zijn mark op te geven. De Duitse eenwording maakte de animo om Duitsland te temmen alleen maar groter.
De Duitsers gingen hierin mee, ze voelden zich nog steeds schuldig maar wat we nu zien is misschien wel een historische omwenteling. Ze hebben er namelijk genoeg van en zijn helemaal klaar met de exploitatie van dat schuldgevoel.
De heftige debatten die op dit moment bij onze oosterburen plaatsvinden, duiden erop dat ze niet langer zin hebben nog op te draaien voor de geldsmijterij van anderen. 
Nu komt Duitsland met een plan dat het volgende inhoudt: wij willen doorgaan met de euro, maar op onze voorwaarden. In Duitsland is wettelijk vastgelegd dat over enkele jaren geen begrotingstekort meer mag bestaan en dit gebod wil Duitsland overhevelen naar Europa. Met als impleciete boodschap: als Europa niet meedoet aan dit plan, haakt Duitsland af.
Stel dat dit gebeurt, zo zegt Wynia, laat Nederland dan aanhaken bij de Duitse alleingang - en samen met Duitsland, Luxemburg en Denemarken overgaan tot de creatie van een nieuwe mark.

Bron(nen):   Elsevier