Geert Mak slaat alarm

De bekende schrijver Geert Mak slaat alarm, ditmaal in Die Zeit. Niet voor het eerst overigens, in 2004 verscheen zijn pamflet 'Gedoemd tot kwetsbaarheid' waarin hij al waarschuwde voor de groeiende hardvochtigheid van veel Nederlanders. Theo van Gogh was vermoord, in Madrid hadden enkele bomaanslagen veel slachtoffers geeist en de lankmoedigheid jegens moslims leek niet langer stand te houden, dit zeer tot Maks verdriet.
Nederlanders lijken niet te beseffen wat extremisme teweeg kan brengen, zegt hij nu. Duitsers hebben levendige herinneringen aan de jaren dertig, Nederlanders zijn in dit opzicht onwetend. En gaan nu helaas een pact aan met Geert Wilders. 'Kann man einen Pyromanen als Feuerwehrhauptmann akzeptieren, nur weil er versichert, er sei ein wahrer Brandbekämpfer?' vraagt hij retorisch.
Nederlanders kunnen blijkbaar erg racistisch zijn, hoezeer ze ook van zichzelf denken dat dit niet het geval is. Aan de rest van Europa de taak ons hiervan te overtuigen. En waakzaam te blijven.

Bron(nen):   Die Zeit