Het loon van blinde gezapigheid: Wilders

In Nederland commanderen knechten hun bazen, obers hun klanten, de armen de rijken, de criminelen de rechtschapenen, en de ambtenaren de belastingbetalers. Soms regeert de bureaucratie, soms de angst, en soms regeren criminelen de ambtenaren via angst. Deze merkwaardige verhouding manifesteert zich in een selectieve en onregelmatige naleving van de wetten. Dat vindt Jonathan D. Price, hoofdredacteur van The Clarion Review, Amerikaan en 'kennisimmigrant'. In de Volkskrant verbaast hij zich over de Nederlandse samenleving: de selectieve kaartcontroles in de trein, de belastingen, de bureaucratie, en de fietser: ‘Het symbool van de moderne, afhankelijke burger, die zonder uit te kijken over een kruising snelt, mobieltje tegen het oor geklemd. Anderen moeten maar uitkijken.’
Volgens Price heeft een dergelijke 'bewuste blindheid in de politiek – van de gevestigde politieke partijen en de kiezers – ' geleid tot een 'curieuze staat van gezapige nervositeit'. Landen krijgen regelmatig de leiders die ze verdienen. En volgens hem is het loon van die blinde gezapigheid Wilders.
Er resteert, schrijft Price, Nederlanders nog maar één wapen om hun onvrede te uiten: de fiets. 'Het laatste bolwerk van vrijheid van de westerse wereld.'
Price heeft overigens wel besloten in Nederland te blijven.

Bron(nen):   de Volkskrant