Ook Christen Unie neemt afstand van Islam

'Moslims horen bij Nederland, maar de islam nog lang niet.' Volgens Gert-Jan Segers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. moet je er toch niet aan denken dat de Islam echt een mede-bepaler is van Nederland. “Natuurlijk hebben moslims in Nederland vrijheid van godsdienst en dus de wettelijke ruimte de islam te belijden. Maar dat is iets anders dan de stelling dat ‘de islam’ bij Nederland hoort”.
“Ook al is ons land geseculariseerd, het protestantisme heeft ons land gevormd tot wat we nu zijn”, zegt Segers. “Waarom zijn negen van de tien minst corrupte landen in de wereld landen met een protestantse cultuur? Waarom is de combinatie van democratie en islam zo’n ingewikkelde? Zonder zicht op culturele en religieuze verschillen is daar geen afdoende antwoord op te geven. Die verschillen doen er toe.” Segers kijkt ‘niet erg uit naar het moment dat de islam er in Nederland inderdaad bij hoort zoals die er in het Midden-Oosten bij hoort.’ 
“Over rechten en plichten van moslims mag geen discussie bestaan. Maar over de invloed en de uitwerking van de islam op onze cultuur en onze wetgeving des te meer.”

Bron(nen):   Opunie