‘Obama moet zich niet meer verkiesbaar stellen’

Amerika kwakkelt voort. Van de binnenlandse economie tot de torenhoge staatsschuld en de moeizame buitenlandse politiek, op bijna alle terreinen gaat het bergafwaarts met het land. Er overheerst een gevoel van crisis en angst voor de toekomst. Onder deze zorgelijke omstandigheden heeft president Obama de mogelijkheid om de steun van zijn bevolking te zoeken en het nationale gevoel weer aan te wakkeren. Hij kán draagvlak creeëren voor moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. De enige manier waarop Obama dat nog kan doen, is door de nationale belangen boven persoonlijke en politieke belangen te stellen: de president moet per direct aankondigen zich niet beschikbaar te stellen voor herverkiezing in 2012.
Dit is de strekking van een interessant opiniestuk in The Washington Post. Als Obama voor herverkiezing gaat staat het bijna vast dat Amerika nog twee jaar voortdobbert onder extreme politieke polarisatie. Dat kan het land zich niet langer veroorloven. Zou Obama aankondigen zich niet herkiesbaar te stellen kan hij zijn verkiezingsbelofte inlossen van het beëindigen van de polarisatie in zijn land.
Obama heeft het mandaat van de Amerikanen definitief verloren. De uitslag van de midterm verkiezingen was niet zozeer een steun voor de Republikeinse visie op Amerika, het electoraat liet vooral zijn wantrouwen in de president blijken.
Obama moet nu conclusies trekken en zich exclusief richten op de problemen die Amerika heeft. Een land regeren dat in zo'n diepe crisis verkeert is onverenigbaar met het voeren van een persoonlijke verkiezingscampagne. Obama zei ooit zelf dat hij liever een goede persident voor één termijn is, dan een matige president voor twee termijnen. Hij heeft nog een kans om dit te realiseren.

Bron(nen):   The Washington Post