‘De mis opdragen aan de verlosser en zoon van god, Julian Assange’

De hoofdredacteur van het Financieele Dagblad, Ulko Jonker, zet in een helder betoog uiteen waarom hij niet veel moet hebben van het publiceren van gestolen geheimen. 
'Internet ziet wat er gebeurt in de wereld en vindt het niet leuk. En de wereld vindt internet niet aardig meer als het boos is.'
Zomaar een citaat uit een van de miljoenen boodschappen die op het wereldwijde web zijn terug te vinden over de controverse rond WikiLeaks, de website die een kwart miljoen geheime Amerikaanse diplomatieke boodschappen naar buiten brengt.
Wel een opvallende uitspraak, die internet gelijkstelt aan een goddelijke macht. Het is niet de enige. Internet is behalve een slim en technisch gecompliceerd communicatiemiddel ook een massareligie en niet eerder kwam dat zo explosief naar buiten als nu.
WikiLeaks WikiLeaks maakt duidelijk dat de wegen van internet ondoorgrondelijk zijn en juist daarom neemt het geloof in de macht en kracht ervan fanatieke vormen aan. Intellectuelen, politici en media staan te juichen bij de diefstal van geheime documenten en geven zo mede een legitimatie aan cyberterreur uit naam van dezelfde heilige principes, begaan 'omdat hun god tegen hen sprak'.
Mathijs van Nieuwkerk heeft in Alexander Klöpping een 23-jarige hogepriester van internet, die nu bijna iedere avond bij hem in het televisieprogramma 'De Wereld Draait Door' de mis opdraagt aan de verlosser en zoon van god, Julian Assange.
Omringd door geloofsgenoten, onder wie in het dagelijks leven heel verstandige mensen, die zijn woorden en profetieën slikken als Gods woord. Assange WikiLeaks is een wereldkerk, met vestigingen in iedere huis- en werkkamer, die zich beroept op goddelijke talenten en bevoegdheden om de wereld te herscheppen. En wie dat in de weg staat, zal getroffen worden door de toorn van het almachtige, alwetende, alomtegenwoordige internet.
Welke Britse rechter durft nog de Pontius Pilatus te zijn die Assange uitlevert aan de leiders van het kwaad? Iedere journalist wil graag de vlieg op de muur zijn in het Witte Huis, de boardroom van Shell of de kamer van de burgemeester.
Geen van ons zou aarzelen om wat we daar horen naar buiten te brengen. Is het dus jaloezie dat niet wij die vlieg zijn, waarom ik een lichte allergie heb voor WikiLeaks? Fanatisme Ongetwijfeld ook.
Maar het is vooral het kritiekloze fanatisme waarmee WikiLeaks wordt verheerlijkt.
En het utopisch radicalisme, om met Edmund Burke te spreken, waarmee nu een heerlijke, nieuwe, volledig transparante wereld wordt voorspeld waarin de Donkere Kant van autoriteiten en instituties zal oplossen.
Fanatisme verblindt en leidt tot ongelukken.
Het zijn natuurlijk wel die autoriteiten, instituties en bedrijven die de domme fout maken op de Wiki-lekken te reageren met hetzelfde fanatisme waarmee de internetgemeenschap zich roert. Daarmee stoppen ze het lek niet meer.
Juist zij zouden zich bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale schakel in onze economie en samenleving als internet. Bij die soevereiniteit van het gezag past al helemaal niet het knevelen van mensen die zich verlossers waren

Bron Het Financieele Dagblad Kijk ook even onder de link....

Bron(nen):   Julian is heerlijk!