Brief van Machiavelli aan Poetin

Door 'hemelse tussenkomst' heeft Josef Joffe, vooraanstaand columnist van de Wall Street Journal, een brief onder ogen gekregen van Niccolò Machiavelli, de vader van de realpolitiek, aan Vladimir Poetin. Machiavelli is trots op een leerling die de lessen van De Prins zo goed heeft toegepast. Passages uit de brief: Zeer geachte president De laatste 500 jaar volg ik de aardse politiek. Ik ben een bewonderaar van Richelieu, Palmerston and Kissinger. Maar ik wil u gelukwensen, mijn beste leerling, voor de wijze waarop u mijn lessen hebt uitgevoerd. U heeft heel slim Obama, Merkel en die Fransman met een Nederlandse naam buiten spel gemanoeuvreerd U heeft zich zowel meedogenloos als verstandig getoond. U hebt de les begrepen dat het niet gaat om zoveel mogelijk geweld, maar juist om net zoveel geweld als nodig is. Met de inname van de Krim hebt u getoond een voortreffelijk machtspoliticus te zijn. U schatte de machtsverhoudingen helemaal goed in. Wie zou u gaan tegenhouden? De chaotische regering in Kiev? Het gammele leger van de Oekraïne? De EU? Amerika? De EU is een sterke economisch macht, maar niet in staat of bereid die economische macht om te zetten in politieke macht.  De VS heeft de militaire macht wel, maar is klaar met de rol van politieagent. En het mooiste, en in mijn geest, u hield maat. U greep het laaghangende fruit van de Krim. Maar niet het veel riskantere oostelijk deel van de Oekraïne. Dat zou tot veel meer verzet hebben geleid, vooral van de EU Lees hier de hele brief

Bron(nen):   Wall Street Journal