Hannie van Leeuwen stapt weer op

CDA-coryfee Hannie van Leeuwen stapt uit het partijbestuur. Ze heeft grote bezwaren tegen de aangekondigde bezuinigingen in de zorg en de overheveling van taken van overheid naar gemeenten.
“Macht is om te dienen”, schrijft de 85-jarige Van Leeuwen in een ingezonden brief aan NRC Handelsblad, “niet om te heersen”. Voor haar is “de maat vol”. Het kabinet stelt 400 miljoen beschikbaar om de sociale werkplaatsen te herstructureren. Als de plannen doorgaan zal er op de sociale werkplaatsen ruimte zijn voor 30.000 mensen in plaats van de ruim 90.000 nu.
Van Leeuwen: “Op zijn minst moet de toezegging worden gegeven dat ook echt extra geld wordt uitgetrokken als uit de evaluatie blijkt dat meer dan 400 miljoen euro nodig is. Het gaat om de zwaksten in de samenleving. Voor hen hoort de overheid te allen tijde een schild te zijn.”
Mevrouw van Leeuwen (86) stapte al eerder definitef op uit onvrede met de samenwerking met de PVV

Bron(nen):   NRC