Hoe is jouw kwaliteit van leven?

In de geneeskunde en in discussies omtrent het levenseinde heeft men het steeds vaker over de 'kwaliteit van leven'. Maar wat is dat, de kwaliteit van leven? Voorstanders van euthanasie noemen als argument dat de kwaliteit van leven heel gering is. Tegenstanders zeggen dat je geen euthanasie mag plegen, omwille van de kwaliteit van leven. Het is duidelijk dat kwaliteit van leven voor de één iets anders betekent dan voor de ander. Kwaliteit van leven is een vaag concept, waarvoor geen eenduidige definitie valt te geven.

Volgens VWS is het de kwaliteit van leven het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan. Maar verschillende onderzoekers hanteren verschillende definities en verschillende meetinstrumenten voor de Quality of Life (QOL). Vaak worden de instrumenten aangepast aan de doelgroep en kun je dus een stoma-QOL vragenlijst vinden of een rugpijn-QOL lijst. Ook meet men vaak de p-QOL (perceived quality of life), de subjectieve evaluatie van het functioneren.

Overigens heeft men het niet alleen in de geneeskunde en de psychologie over de kwaliteit van leven. In de financiële sector is de QOL ook erg in zwang: 'Wanneer er een balans is tussen de kwaliteit van leven en financiële rust kan er gesproken worden over financieel welzijn'. En wat doet de overheid aan de kwaliteit van leven van patiënten? Flink snijden in het budget voor de zorg. Mensen met een lichamelijke of psychische chronische ziekte hebben het doorgaans al niet breed. Dat draagt dus bepaald niet bij aan hun kwaliteit van leven, laat staan aan hun rust en financieel welzijn.

Bron(nen):   The Guardian  VWS