Maxime Verhagen legt helder uit hoe het CDA er weer helemaal bovenop komt

Maxime Verhagen geeft in een opstel in het Katholiek Nieuwblad het CDA-antwoord op het populisme: de joods-christelijke wortels van Nederland erkennen, weer vertrouwen stellen in mensen en instituties hun natuurlijke gezag teruggeven.Of zoiets

"We leven in een tijd van onbehagen. De meeste Nederlanders zijn tevreden met hun eigen leven, maar veel minder met de maatschappij waarvan ze deel uit maken. Dat onbehagen is door de traditionele politieke partijen, ook door mijn eigen CDA, lang weggezet als een wat kinderlijke reactie op de snelle veranderingen in de wereld.

Maar het onbehagen is begrijpelijk. Het is niet meer vanzelfsprekendheid dat onze kinderen het beter zullen hebben dan wij. De samenhang in dorpen en steden is verdwenen door de komst van immigranten vanuit de hele wereld. De traditionele verbanden van Kerk, partij en vereniging zijn verzwakt. Het levensbeschouwelijke kompas dat wij van huis uit meekregen, heeft plaatsgemaakt voor een vrijheid die vaak meer beangstigt dan bevrijdt."

Lees verder bij het Katholiek Nieuwsblad

Bron(nen):   Katholiek Nieuwsblad