Wil de regering alle kinderen aan de Ritalin?

Bezuinigen moeten we. Bezuinigen op de GGZ. Op de jeugd-GGZ die via de gemeente moet, terwijl daar geen geld is. Bezuinigen op passend onderwijs, zodat speciale, ervaren leraren die van bijzondere kinderen houden en hun belangen verdedigen ontslagen worden. Bezuinigen op het PGB, ook voor kinderen die verstandelijk beperkt zijn of ernstige psychische problemen hebben. Dit schaadt ook de belangen van gewone kinderen, omdat veel meer kinderen naar het regulier onderwijs gaan zonder extra hulp. Het gevolg van bezuinigen op hulp aan kinderen en jongeren is dat scholen en gezinnen de zorg voor hen niet meer aankunnen. Het professionele vangnet dat kan inspringen als het niet meer gaat valt weg, ook op school. Onmacht zal met bezuinigen op hulp aan kwetsbare jeugd exponentieel groeien onder ouders, leraren en professionals. Men zal vaker naar medicatie grijpen om onrustige kinderen in toom te houden, omdat ze anders niet meer naar school kunnen of uit huis geplaatst moeten worden. Terwijl er nergens plek of hulp is. Het lijkt wel alsof deze regering alleen maar de farmaceutische industrie wil steunen.

Bron(nen):   Trouw