Moeten nierdonoren betaald worden?

Het betalen van donoren kan er enerzijds toe bijdragen dat er meer donornieren beschikbaar komen en anderzijds dat mensen die krap bij kas zitten, bv. studenten die hun studieschuld willen terugbetalen, er hun voordeel mee doen. Sue Rabbitt Roff, onderzoeker aan de Universiteit van Dundee vindt dat de tijd rijp is om te onderzoeken wat er gebeurt als nierdonoren betaald worden. Ongeveer € 32.000, het Britse gemiddelde jaarinkomen, lijkt haar wel een gepaste vergoeding voor een donatie.

De British Medical Association (BMA) is het niet eens met dit plan. Zij beweert dat een donatie alleen op grond van altruïsme mag plaatsvinden. Het betalen van donoren kan er volgens de BMA toe leiden dat mensen risico's nemen tegen beter weten in.

Tot nu toe is het ook verboden om te betalen voor donororganen, maar volgens Roff moet er een gereguleerd betalingssysteem komen dat gebonden is aan strikte regels en niets van doen heeft met de illegale handel die er bestaat. In de UK sterven dagelijks 3 mensen die op de wachtlijst staan voor een niertransplantatie en dat aantal zal alleen nog maar toenemen, omdat er steeds meer mensen met diabetes en een hoge bloeddruk komen.

Bron(nen):   BBC News