Karin Spaink laat zien dat Pink Ribbon er is voor zichzelf en niet tegen kanker

Publiciste Karin Spaink heeft de jaarverslagen van Pink Ribbon doorgevlooid, de organisatie die zich voor laat staan de belangen van vrouwen met bortskanker te verdedigen. De uitkomst is onthutsend: Pink Ribbon geeft veel geld uit aan Pink Ribbon, en geen geld aan kankerpatiënten of -onderzoek. Zelfs een deel van het geld dat de organisatie krijgt met de uitdrukkelijke afspraak dat het moet worden doorgesluisd naar kankeronderzoek belandt voor een deel in de zakken van Pink Ribbon zelf.
Voor wie het niet gelooft of de details wil leren kennen: Karin Spaink zocht het nauwkeurig uit.
Citaat: "Aan haar eigen bureau heeft Pink Ribbon tussen 2007 en 2010 bijna 2,3 miljoen besteed. Aan kankeronderzoek hebben ze niets besteed. Zelfs met gekregen onderzoeksgeld kunnen ze niet uit de voeten: daarvan ligt nog een ton op de plank.

Mocht u denken dat Pink Ribbbon dat geld achterhoudt als broodnodige financiële buffer: nee hoor. Hun huidige reserve beslaat zo’n 7 miljoen. Allemaal ingezameld en nooit uitgegeven."

Bron(nen):   Karin Spaink