,,Wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken”

,,Er bestaat een enorm gevoel van superioriteit binnen de islam. Kijk naar de misstanden in moslimlanden: het ligt altijd aan de buitenwereld. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de moslims wereldwijd gelooft dat Israël en de VS achter Islamitische Staat en de aanslagen van 11 september 2001 zouden zitten. Als je zo'n kritiekloos zelfbeeld hebt, wordt een gesprek moeilijk. Niet-moslims steunen die gedachtegang bovendien door elke kritiek te smoren met het verwijt van 'islamofobie'." Ruud Koopmans is hoogleraar migratie in Berlijn en niet onomstreden. Zelf vindt hij dat hij sociaal democraat is, zijn tegenstanders vinden hem een racist. AD interviewt Koopmans. Een paar citaten: ,,Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45 procent als 'fundamentalistisch' worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet." "Minstens 50 miljoen moslims, blijkt uit onderzoek, is bereid om geweld te accepteren - ook tegen burgers - om de islam te verdedigen. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims. Dan weet je waar die 'eenzame wolven', die terreuraanslagen plegen, vandaan komen. Die zijn helemaal niet eenzaam."

Bron(nen):   AD