Een eerlijke samenleving betekent niet dat iedereen gelijk is

Opinie
door Admin
maandag, 11 oktober 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Interessant opstel vandaag in The Daily Telegraph waarin een poging wordt gedaan helder te denken. Wat soms betekent: kijk iets verder dan de waan van de dag. Het is nog niet zo lang geleden dat het leven in dit deel van de wereld bol stond van onrechtvaardigheden. Veel mensen waren slachtoffer van wreedheid, willekeur, ziekte, onkunde en laksheid.
De ontwikkeling van de westerse wereld leidde tot de verzorgingsstaat die vervolgens het leven van iedereen zozeer heeft veilig gesteld dat deze uitwassen zijn verbannen. De samenleving is a fair society geworden waar alle mensen een fatsoenlijk leven kunnen leiden.
Nu verscheen dezer dag een vuistdik rapport onder de titel:How Fair Is Britain? van de Equality and Human Rights Commission (EHRC). Waarin staat beschreven hoe sommige groepen in de Britse samenleving in hun ontwikkeling achterblijven bij de rest (denk aan immigranten uit Afrika en de Caraiben).
Is dat niet oneerlijk, is een vraag die het rapport opwerpt. Nee, zegt The Daily Telegraph. Ongelijkheid komt niet altijd voort uit unfair gedrag - je hebt veel andere factoren die tot ongelijkheid kunnen leiden.