Mantelzorgwoning: goed alternatief voor opname in zorginstelling?

Opinie
woensdag, 10 november 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De meeste ouderen willen bij een toenemende zorgvraag niet naar een verzorgingshuis. De mantelzorgwoning speelt in op deze wens. Het is een huis met flexibele zorgvoorzieningen naast de woning van familieleden en het is in zijn geheel verplaatsbaar. De meest voorkomende variant is die van ouders die bij hun kinderen in de tuin wonen.
In Nederland staan nu 14 mantelzorgwoningen. Recent is in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan onder families die deze woningen in gebruik hebben. De bewoners blijken zeer tevreden. Dankzij de bijzondere locatie en de aanwezige voorzieningen, is hun kwaliteit van leven toegenomen. De mantelzorgers ervaren minder druk door minder reis- en regeltijd, maar ook meer gemoedsrust. En de thuiszorgmedewerkers zijn tevreden over de kwaliteit en aanwezige voorzieningen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt bovendien dat de mantelzorgwoning kosten bespaart voor de AWBZ en de Wmo.
In de praktijk gaat het realiseren van een mantelzorgwoning niet altijd even makkelijk, met name door procedures rond bouwvergunningen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet mantelzorgwoningen gaat stimuleren. Betekent dit dat aan- en bijbouw ten behoeve van mantelzorg dan helemaal vergunningvrij wordt?
Bron(nen): Medical Facts