Mauro moet weg, want dit vindt het CDA:

Opinie
zaterdag, 29 oktober 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Gerd Leers gaat op basis van onderstaande motie (volledige tekst) Mauro uitzetten. Het CDA - partijcongres in vergadering bijeen op 29 oktober 2011 te Utrecht constaterende dat: - Binnen het Christen Democratisch Appèl steeds meer onvrede ontstaat ten aanzien van het klimaat m.n. ten aanzien van de Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling. - Veel AMV’s in Nederland goed zijn ingeburgerd en nauwelijks nog binding hebben met de cultuur en het land van herkomst. - Deze jonge mensen in bijna alle gevallen studeren en of een opleiding volgen. - Zij bij het behalen van de 18-jarige leeftijd niet meer als AMV’s worden aangemerkt en daarom in veel gevallen als ongewenste vreemdelingen de grens worden overgezet en Nederland dienen te verlaten. - Zij hierdoor hun studie of opleiding niet kunnen afmaken. - Door een tekort aan jongeren in de samenleving en de vergrijzing in Nederland er grote bezorgdheid is over voldoende arbeidskrachten in de toekomst. Overwegende dat: - Het CDA vanuit haar uitgangspunten, Publieke gerechtigheid; Gespreide verantwoordelijkheid; Solidariteit en Rentmeesterschap, in haar beleid met zichzelf in tegenspreekt is door niet solidair te zijn met deze vreemdelingen in ons midden. - Het CDA in bijzonder voor de AMV’s een betrouwbare partij moet zijn, die opkomt voor de belangen van deze jonge mensen. -[--verwijderd..] - Het uitzetten van de ze jonge mensen met of zonder diploma ongewenst is en niet strookt met de CDA uitgangspunten. - Door deze jonge mensen op te nemen in onze samenleving dit zal bijdragen aan een betere balans tussen de generaties.
Spreekt uit dat: - In de lijn met de uitgangspunten van het CDA een humaan beleid wordt gevoerd ten aanzien van deze jonge alleenstaande minderjarige vreemdelingen.