Terugtrekken uit Afghanistan is rampzalig

Opinie
dinsdag, 08 september 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Steeds vaker hoor je geluiden, zowel van links als van rechts, dat Afghanistan een hopeloze zandbak is en dat er weinig te winnen valt. De Amerikanen en de overige westerse troepen zouden zich moeten terugtrekken, het land vanaf een afstand moeten blijven volgen, en kunnen zich beter op belangrijkere strijdtonelen richten. Bret Stephens legt in The Wall Street Journal (geen krant die tot de fanclub behoort van Barack Obama, die vanuit Irak ook meer troepen naar Afghanistan wil sturen) waarom dat rampzalig zou zijn. Afghanistan is niet zozeer belangrijk omdat vandaar uit de aanslagen van 9/11 zijn gepland (dat kan ook vanuit andere 'failed states'), maar omdat Afghanistan de gedachte aan een 9/11 mogelijk maakte. Dan gaat het vooral om de terugtocht van de Sovjet-Unie uit Afghanistan (1988), die ook de ineenstorting van het Sovjetcommunisme inleidde. In de ogen van de jihadstrijders was dat hun verdienste, en als de ene supermogendheid (de USSR) een genadeklap kan worden toegediend, kan dat ook met de ander (de USA). Of de redenering klopt is de vraag. Maar dat de jihadstrijders zo denken, staat wel vast.