Wat er anders moet in de zorg

Opinie
door Gerard Driehuisdinsdag, 10 september 2013 om 15:18
welingelichtekringen header 1
Jonge zorgverleners, verenigd in Zorg 2025, vinden dat de zorg fundamenteel moet veranderen. Zij hebben een toekomstvisie geschreven, die ze binnenkort aanbieden aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid.
Het document dat Coach, Cure & Care 2025 heet, bundelt de visies van 17 clubs van artsen en apothekers. De jonge zorgverleners noemen vijf belangrijke punten, die anders moeten.
De financiering
De financiering van de zorg richt zich te veel op volume en verrichtingen, terwijl het gaat om de uitkomst van behandelingen: een betere gezondheid en meer levenskwaliteit. Ook moet preventie beloond worden, bijvoorbeeld als een arts een hartaanval weet te voorkomen.
Coachen
Artsen moeten meer tijd en ruimte hebben om een coach te kunnen zijn van hun patiënt. De zorg moet ook meer om de patiënt worden georganiseerd. Zo moeten artsen gemakkelijker naar een patiënt thuis kunnen gaan.
Innovatie
Meer digitalisering, meer online communicatie en meer gebruik van innovatieve methoden voor zelfdiagnostiek en monitoring op afstand. De sector staat veel te weinig open voor vernieuwing.
Zorgopleidingen
Er ligt te veel nadruk op de technische aspecten van het vak. Er moet meer aandacht komen voor andere competenties, zoals sociale vaardigheden, financiering, organisatie en management.
Hiërarchische cultuur
De individuele paternalistische cultuur van dokters en apothekers moet veranderen in een aanspreekcultuur die gebaseerd is op teamwork en discipline.
Bron(nen): Intermediair