Werken in de pedagogiek? Deze stappen moet je nemen


Als het omgaan met kinderen je veel plezier bezorgt, ligt een baan in de pedagogiek voor de hand. Letterlijk staat deze term voor opvoedkunde, ofwel de wetenschap waarin we bestuderen hoe volwassenen kinderen (en jeugdigen) begeleiden in het opgroeiproces. Binnen de pedagogiek onderscheiden we diverse specialisaties, zoals orthopedagogiek (het behandelen van kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling geremd worden doordat er bijvoorbeeld sprake is van psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen) en onderwijspedagogiek (het verzorgen van de psycho-pedagogische begeleiding van kleuterleidsters en leerkrachten). Met een goede opleiding in de pedagogiek heb je dus diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je kunt ervoor kiezen om dicht bij de bron te blijven en zelf met kinderen te gaan werken, maar je zou bijvoorbeeld ook pedagogisch beleidsmedewerker kunnen worden.
 

Opvoeden: een vak apart


Jonge ouders hebben vaak heel wat vragen over de opvoeding van hun eerste kindje. Alles op dat gebied is nieuw voor ze en vaak spiegelen ze zichzelf aan hun eigen ouders. Hoe deden zij het vroeger? In de loop der jaren zijn echter allerlei nieuwe inzichten ontstaan over de beste manier waarop we kinderen en jongeren kunnen opvoeden. Belangrijk is in elk geval dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Dat begint bijvoorbeeld al bij de kinderopvang. Om ervoor te zorgen dat die van goede kwaliteit is, vereisen dergelijke instanties van al hun medewerkers dat ze een gedegen pedagogisch medewerker opleiding hebben gevolgd. Ze moeten er immers op kunnen vertrouwen dat jij als professional weet wat je doet en hoe je moet handelen in uitzonderlijke situaties.
 

Vaardigheden


Passie hebben voor het vak is natuurlijk altijd een vereiste, maar als pedagogisch medewerker dien je daarnaast te beschikken over heel wat vaardigheden. Interesse hebben in de belevingswereld van kinderen is natuurlijk heel belangrijk. Je moet je ook goed kunnen verplaatsen in hun gedachten en je moet zeer stressbestendig zijn. Daarnaast is het handig als je over voldoende creativiteit en organisatietalent beschikt.
 

VOG


Heb je eenmaal het diploma pedagogisch medewerker op zak? Dan moet je over het algemeen eerst nog een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen. Dit is doorgaans vereist om met kinderen te mogen werken. Met een VOG toon je aan dat je geen strafbare feiten gepleegd hebt die het correct uitoefenen van jouw taken binnen de pedagogiek in de weg zouden kunnen staan. Je overlegt deze VOG aan je toekomstige werkgever.