Inflatie laat spaargeld ‘verdwijnen’

Een jaar of tien geleden was het best rendabel om geld op een spaarrekening te hebben staan. De rente was veelal hoger dan de inflatie, waardoor de spaarsaldo iets groeide ieder jaar. Vandaag de dag is dat een heel ander verhaal. Banken verlaagden hun spaarrentes de afgelopen jaren in stappen naar nagenoeg nul. Op zich was dit nog niet een heel groot probleem. De inflatie was immers ook niet erg hoog. De inflatie is echter de laatste maanden van 2021 sterk gestegen, en zal deze lijn naar verwachting ook in 2022 voortzetten. Wat kun je doen om te voorkomen dat je spaargeld verdampt?

Sterke stijging inflatie afgelopen maanden

In september werden vorig jaar na Prinsjesdag weer de gewoonlijke koopkrachtberekeningen gemaakt voor allerlei groepen. Gemiddeld genomen zou geen enkele groep er in 2022 heel erg op voor- of achteruitgaan. Toentertijd was de inflatie echter nog niet zo hoog als nu. De laatste twee maanden is de inflatie sterk toegenomen. Onder andere de stijgende prijzen van brandstof, stroom en gas zorgden voor hogere kosten. Dit zorgde voor een inflatie van 5,2 procent in november en 5,7 procent in december. De inflatie over heel 2021 was 2,7 procent. Daarnaast bestaat de verwachting dat in 2022 meer bedrijven de stijgende grondstof- en transportkosten zullen gaan doorberekenen aan klanten. Voor 2022 wordt een inflatie van ongeveer vier procent verwacht.

Een beter rendement op spaargeld

Nu banken nagenoeg geen spaarrente geven, ‘verdwijnt’ er dus voortdurend spaargeld door de inflatie. Wat je hiertegen kunt doen? Hoewel er kans op verlies is, geeft spaargeld beleggen ook een goede kans op een mooi rendement. Let er echter wel op de hoge inflatie ook voor een beleggingsportefeuille een risico ka zijn. Vooral als het sprake is van slechts een kleine economische groei. Obligaties bijvoorbeeld zijn erg gevoelig voor een hoge inflatie. Wat dan beleggingen zijn die juist wel bescherming bieden bij een hoge inflatie? Goede voorbeelden hiervan zijn inflatieobligaties, aandelen van bedrijven met prijszettingsmacht, vastgoed, bepaalde grondstoffen en beleggingen in infrastructuur.

Grote onzekerheid over inflatie

Of de inflatie op het huidige hoge niveau zal blijven? De ECB verwacht dat de prijzen gedurende de tweede helft van 2022 weer zullen dalen. Toch zijn er allerlei ontwikkelingen die zorgen voor grote onzekerheid. Ten eerste spelen het opheffen van de opgelegde coronabeperkingen en het heropenen van economieën een belangrijke rol. Groeiende tekorten en mismatchen tussen vraag en aanbod zouden een langdurig opwaartse druk op de inflatie kunnen geven. Daarnaast kan tevens de energietransitie zorgen voor hogere energieprijzen en zo druk houden op de inflatie. Tot slot lijkt gelukkig de kans op een loon-prijs spiraal (nog) klein te zijn. De prijzen stijgen nu harder dan de lonen, en dit heeft een negatief effect op de koopkracht. Hoewel velen er niet blij mee zullen zijn op korte termijn, lijken grote loonsverhogingen uit te blijven waardoor een structureel hogere inflatie hierdoor voorkomen wordt.