Productiviteit verbeteren door in te zetten op vitaliteit op de werkvloerAls organisatie heb je baat bij gezonde, vitale medewerkers, die goed in hun vel zitten en met veel plezier aan de nieuwe werkdag beginnen. Deze medewerkers zijn bereid een stapje extra te zetten om de gestelde doelen te halen, wat bijdraagt aan de productiviteit van je organisatie. Dat is niet de enige reden om in te zetten op de vitaliteit op de werkvloer. Mensen die goed hun vel zitten delen hun energieke gevoel met anderen; het stimuleert collega’s om ook aan de slag te gaan met hun gezondheid. Niet onbelangrijk, door in te zetten op vitale medewerkers neemt het ziekteverzuim binnen de organisatie af. Zeker in een tijd waarin het lastig is om extra personeel te vinden, loont het om collega’s fit te houden. Een hoog ziekteverzuim gaat ten koste van de productiviteit op de werkvloer. 

Inrichten van een vitaliteitsplan voor je organisatie 
Om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met vitaliteit op de werkvloer, wordt aangeraden te kiezen voor een vitaliteitsplan als onderdeel van het gevoerde beleid. Een vitaliteitsplan biedt je de mogelijkheid om vast te leggen welke doelen er over een vastgestelde periode behaald moeten worden. Denk aan het terugdringen van het ziekteverzuim met een specifiek percentage. Vervolgens leg je vast welke maatregelen genomen moeten worden om deze doelen te halen. Deel de doelen met je personeel, om hen direct te motiveren aan de slag te gaan. Vergeet hierbij niet te delen, op welke manier je hier als werkgever aan bij kan dragen. 

Hulp bij vitaliteit trekt nieuwe collega’s aan 
De maatregelen die je neemt om de vitaliteit onder medewerkers te verbeteren kan voor potentiële nieuwe collega’s een reden zijn om juist bij jouw organisatie te solliciteren. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement op de sportschool, waarvan men de kosten kan declareren. Of wat te denken van een gratis gezonde lunch op kantoor? Simpele aanpassingen aan de secundaire arbeidsvoorwaarden, waar werkzoekenden tegenwoordig steeds meer waarde aan hechten. 

Thuiswerken maakt onderhouden vitaliteit lastiger 
Het hybride werken waar steeds meer organisaties voor kiezen maakt het lastiger om de vitaliteit van collega’s te onderhouden. Hoe houd je zicht op de gezondheid van collega’s? Op welke manier voorkom je dat er plotseling veel collega’s uitvallen met stressklachten? Spreek met managers en teamleiders af hoe zij zicht kunnen houden op de gezondheid van teamleden. Kijk hierbij ook direct naar de stappen die gezet kunnen en wellicht moeten worden, als blijkt dat mensen kampen met een verslechterde gezondheid.