Verschillen in de ontwikkelingen van de huizenprijzen in NederlandWaar de huizenprijzen de afgelopen jaren sterk stegen, lijkt er inmiddels sprake te zijn van een kentering. In verschillende provincies zijn de huizenprijzen gedaald ten opzichte van de vorige maand. Een trend die zeker starters als muziek in de oren zal klinken; het was voor hen bijzonder lastig een geschikte en vooral betaalbare woning te vinden de afgelopen jaren. Zeker een alleenstaande starter zonder grote spaarpot was nauwelijks in staat een serieuze kans te maken op een koopwoning. Over heel Nederland gezien zakten de huizenprijzen gemiddeld met zo’n 2,3 procent. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat er verschillen bestaan tussen de provincies; niet overal daalde de gemiddelde prijs van een woning. 

Daling huizenprijzen resultaat van oplopende rente 
Een van de verklaringen voor de dalende huizenprijzen is de oplopende hypotheekrente. De hypotheekrente ligt inmiddels zo’n twee keer zo hoog als een paar jaar geleden. Destijds lag de rente onder de twee procent; inmiddels ligt deze boven de vier procent bij een rentevaste periode van twintig jaar. Door de oplopende hypotheekrente kunnen mensen die een hypotheek aanvragen steeds minder geld lenen. Immers, door de oplopende rente nemen ook de maandlasten voor woningzoekenden toe. Wanneer huiseigenaren hun woning willen verkopen zijn zij genoodzaakt de vraagprijs te laten dalen. 

Ontwikkelingen huizenprijzen verschillen per provincie 
Zoals reeds aangehaald werd bestaan er grote verschillen tussen de ontwikkelingen van de huizenprijzen in de diverse provincies. Het hardst daalden de huizenprijzen in de provincie Utrecht; hier daalde de prijs van een gemiddelde woning met zo’n drie procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2022. Kijk je echter naar de huizenprijzen in de provincies Zeeland, Overijssel, Drenthe, Zuid-Holland en Noord-Brabant, dan nam de prijs juist toe ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat die stijging wel aanzienlijk lager ligt, dan de stijging die we in eerdere kwartalen zagen. 

In de stad Utrecht grootste daling van huizenprijzen 
Niet alleen op provinciaal niveau zijn er verschillen op te merken; hetzelfde geldt voor de grote steden. In lijn met het beeld van de ontwikkelingen binnen de provincies, daalden de huizenprijzen in de stad Utrecht het hardst. Hier valt een stijging op te merken van maar liefst 7,4 procent. Het meest stabiel bleven de huizenprijzen in Rotterdam; een daling van 0,3 procent. Ook dit past bij het beeld op provinciaal niveau, daar de huizenprijzen in Zuid-Holland zelfs iets stegen ten opzichte van vorig jaar.