Economische domper Nederland begin 2023

Een flinke domper voor de Nederlandse economie. Nederland heeft nu in het eerste kwartaal van 2023 een grotere krimp dan toen de recessie dreigde in het najaar van 2022. Een belangrijke oorzaak is het inzakken van de export en de stilstand van de consumptie. 

CBS economische krimp 2023

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liegen er niet om. In het eerste kwartaal van 2023 is de economie ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 gedaald met 0,7 procent. Daarbij daalde door een lagere uitvoer van goederen de export van goederen en diensten met maar liefst 1,8 procent.

Daarmee doet Nederland het aanzienlijk slechter dan de buurlanden. Terwijl er in Nederland een krimp van 0,7 procent is, is er in Duitsland sprake van stilstand van de economische krimp. In België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is er een licht groei. Geheel Europa komt uit op 0,3% groei. Gemiddeld doet Nederland het dus het eerste kwartaal (2023) economisch niet goed in Europa.

Oorzaak stilstand consumptie

In het rapport van de ABN AMRO (2023) wordt gesproken over krapte op de arbeidsmarkt en inflatie. Dit zorgt ervoor dat de koopkracht daalt en dat alles bij elkaar heeft als gevolg dat de loonkosten stijgen. Dat is een grote uitdaging voor werkgevers. Zij zullen andere oplossingen moeten zoeken. Albert Swart van de ABN Amro zegt wel 'Wij denken dat er een recessie komt in Amerika en in Europa, maar de Nederlandse economie is nog behoorlijk sterk. Hier verwachten we geen recessie.' Toch zullen ondernemers hier hun handen vol aan hebben.

Oplossingen voor werkgevers

De oude oplossing voor werkgevers zit hem veelal in het verhogen van de efficiëntie. Alleen het verhogen van de efficiëntie kan positief zijn, maar leidde in het verleden meermaals tot: een verhoging van de werkdruk, minder ruimte voor creativiteit, meer ziekteverzuim, en uiteindelijk daarmee tot een verlaging van de effectiviteit.

Voor een effectieve oplossing zijn slimme oplossingen nodig, zoals:

  • Het verhogen van de effectiviteit.
  • Stoppen met bonussen.
  • Meer (tot op het gewenste niveau van de werknemer) autonomie.
  • Afhankelijk van de werknemer: verlagen taakeisen en emotionele belasting.

Data analist Dan Pink: 'Beloningen of bonussen werken NIET als je je werknemers wil motiveren.' Gedacht wordt dat bonussen leiden tot betere resultaten, alleen onderzoek laat zien dat het tegendeel waar is. 

Uit het jaarlijkse rapport van TNO, de Arbobalans, blijkt dat vooral minder autonomie, (te) hoge taakeisen en (te) hoge emotionele belasting erg ongezond is. Werkgevers zijn hier nog lang niet van doordrongen: in 2017 ervaarde 45 procent lage werkdruk op het werk. Terwijl in 2007 het ging om 38 procent.

Sommige ondernemers maken gebruik van een lening zodat er tijd en ruimte is voor het zoeken naar alternatieve oplossingen. Voor wie interesse heeft hierin: vraag hier je lening aan. Bedenk natuurlijk wel: geld lenen, kost geld.

Vooruitzichten

De ABN Amro geeft aan in een sectorenanalyse dat het met name in het vastgoed, de bouw, detailhandel en de industrie het moeilijk gaat worden. Voor die sectoren wordt een krimp verwacht. Het CBS ziet op het moment 'krimp in meer dan de helft van de bedrijfstakken.'

De verwachting is dat de consument voorlopig niet zoveel gaat uitgeven. De zware uitdaging ligt daarbij nu dus bij de werkgevers. Gaan ze simpelweg de prijzen of de werkdruk verhogen en houdt men daarmee de vicieuze cirkel in stand of zijn ze in staat om een slimme oplossing te creëren?