Boris Johnson leidt spectaculaire nederlaag

Het Engelse hooggerechtshof heeft beslist dat de schorsing van het Engelse parlement onwettig is. Hij had dat niet mogen beslissen en hij had de Queen niet in zijn besluit mogen betrekken. Het hooggerechtshof denkt dat Johnson het parlement naar huis stuurde om ongehinderd zijn gang te kunnen gaan. En dat is tegen de wet.

Sterker: volgens de unanieme mening van het 11-koppige gerechtshof heeft de schorsing feitelijk nooit plaatsgevonden en kan Speaker Bercroft het Huis van Afgevaardigde meteen weer bijeen roepen, als hij dat wenst