Machtsmisbruik: wandaden belastingdienst blijken nog ernstiger

De ambtelijke top van de Belastingdienst heeft willens en wetens toeslagen stopgezet van mensen waarvan ze wist dat die er wel recht op hadden. Tot op het hoogste niveau werd besloten om jarenlang door te gaan met deze onrechtmatige aanpak. Dat onthullen Trouw en RTL. Dankzij journalisten van deze twee media is aan de licht gekomen dat de belastingdienst met opzet de levens van honderden en mogelijk duizenden gezinnen is ontwricht.

Een aantal topambtenaren vonden het aanvaardbaar als er door zeer strenge jacht op fraudeurs ook onschuldigen werden getroffen. Ze deden ook niets toen aan het licht kwam dat dat ook gebeurde. En ze probeerden hun gedrag voor hun politieke bazen en de buitenwereld te verhullen.

Uit de stukken blijkt hoe achteloos de hoogste ambtenaren van de Belastingdienst omgingen met de wet in de doorgeschoten fraudejacht. Het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), werd aangestuurd door Hans Blokpoel, toen algemeen directeur van de Belastingdienst. In verslagen staat letterlijk: "Blokpoel wil alles laten dichtdraaien, dus ook toeslagen, zelfs als die waarschijnlijk wel goed zijn."

Een aantal van deze topambtenaren werkt nog steeds bij de belastingdienst. De kamer wil nu (eindelijk) precies weten wat er is gebeurd en wie wat wist.