Grote chaos bij de IND

De chaos bij de IND is groot, onthult NRC. Er is al het onvermogen om binnenkomers binnen redelijke tijd te laten weten of ze vluchteling zijn of gelukszoeker, maar er blijkt veel meer aan de hand.

Er zijn – blijkt uit vertrouwelijke stukken die het NRC heeft – geen betrouwbare cijfers over bijvoorbeeld het personeel beschikbaar en computersystemen functioneren slecht. Ingrijpende maatregelen zijn nodig.

De IND moet dit jaar naar verwachting zeker 70 miljoen euro schadevergoedingen aan asielzoekers betalen. Het gaat om mensen die zolang aan het lijntje zijn gehouden dat de rechter hen schadevergoeding heeft toegekend. Dat is vier keer zoveel als staatssecretaris Ankie Broekers-Knol eerder had gemeld. De stijging komt door oplopende achterstanden bij het verwerken van asielverzoeken.

De IND heeft zes maanden om te beslissen over een asielaanvraag. Doet de dienst er langer over, dan mag een asielzoeker – via een advocaat – een dwangsom eisen voor elke dag vertraging. Dit is bedoeld om de overheid te dwingen haar ‘klanten’, asielzoekers in dit geval, goed te bedienen. Het bedrag kan officieel oplopen tot 15.000 euro, en soms nog meer. Er zijn nu zulke grote achterstanden dat er iedere week een miljoen aan dwangsommen bijkomt

Bron(nen):   NRC