Jan Terlouw: regering moet veel beter uitleggen

Jan Terlouw, schrijver, oud-politicus, man van gezag, vindt dat de politiek te weinig zijn best doet om de redenen uit te leggen waarom ze doen wat ze doen.

De politici doen net alsof er geen andere opties zijn dan hun opties, omdat de wetenschap die opties aanreikt, schrijft Terlouw in NRC. Maar dat is niet zo. "De wetenschap weet nooit iets zeker. Er is altijd twijfel, er zijn marges van onzekerheid. Met het coronaprobleem zijn die onzekerheidsmarges vrij groot, want een pandemie van deze omvang is voor iedereen nieuw."

"De kritiek op de adviezen groeit vooral omdat er zo weinig bekend wordt gemaakt over de grondslagen, de feitelijkheden, de onderzoeken waarop de adviezen berusten. Dat is op zichzelf wel begrijpelijk, maar het lijkt me toch onverstandig. Het kabinet heeft niet alleen te maken met de gegevens die de wetenschap aanreikt, maar ook met de reactie van de bevolking op die maatregelen. Daarom is uitleg van de basis waarop maatregelen berusten erg belangrijk. Om een voorbeeld te noemen: ik begrijp niet waarom de KNVB de competities in ere- en eerste divisie van de zomer niet zonder publiek laat uitspelen. Waarom niet? In Duitsland gebeurt dat wel. Er zijn wellicht prima redenen voor het Nederlandse besluit. Maar ik zou het graag begrijpen en velen met mij."