Weekers wankelt

De positie van staatssecretaris Frans Weekers wordt almaar zwakker. Hij ligt onder vuur omdat hij niet ingreep terwijl met name Bulgaren grootscheeps misbruik maakten van toeslagen voor wonen en zorg. De belastingdienst moet de rechtmatigheid van die toeslagen controleren. Dat gebeurde onvoldoende en Weekers is verantwoordelijk voor de belastingdienst. De vraag was al hoelang Weekers wist van de problemen. Te lang, meent groot een deel van de tweede kamer. Maar De Volkskrant komt vandaag met een ernstige extra beschuldiging: Weekers zou zijn gewaarschuwd voor de fraude door de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer heeft Weekers er zelfs meerdere keren op gewezen dat het toeslagensysteem van de Belastingdienst fraudegevoelig is. De rekenkamer waarschuwde onder meer voor 'spookbewoning' omdat mensen alleen op grond van hun inschrijving in het bevolkingsregister huurtoeslag kunnen ontvangen, concludeert de Volkskrant vanochtend uit een inventarisatie. Die spookbewoning door Bulgaren is precies het onderwerp waar Weekers door de kamer voor ter verantwoording wordt geroepen Weekers en zijn voorgangers zijn volgens de krant al vanaf de invoering van het huur- en zorgtoeslagensysteem in 2005 gewaarschuwd. De rekenkamer constateert steeds weer dat er beperkte personeelscapaciteit is bij het toezicht op misbruik. Opeenvolgende ministers en staatssecretarissen hebben de problemen en risico's steeds erkend, maar verdedigden zich volgens de krant meestal door te stellen dat er niet genoeg belastingambtenaren zijn om toezicht te houden. Ook Weekers wees op een tekort aan personeel. Jaarlijks worden bijna negen miljoen toeslagen aan acht miljoen mensen verstrekt. Het gaat om zo'n tien miljard euro, waarvan 4,7 miljard euro naar 5,7 miljoen zorgtoeslagen gaat.

Bron(nen):   De Volkskrant      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. John

    Wel eens gezien wat er gebeurt als er ergens “giveaway” presentjes worden uitgedeeld? Kun je nagaan wat er gebeurt als er makkelijk cashgeld te frauderen is. Het nieuws van gebrek aan controle verspreidt zich razendsnel wereldwijd. Als in bijna een jaar tijd je enige reactie is te wijzen op “niet genoeg belastingambtenaren voor toezicht” heb je willens en wetens de aftapkraan van de staatskas open laten staan.
    Onvergeeflijk voor bewindslieden die voortdurend als hoogste credo het verkleinen v.h. begrotingstekort bazuinen. Onbegrijpelijk dat hier geen volkswoede over ontstaat bij de mensen die bij krimpende inkomens extra belasting moeten betalen.

  2. Bert Schimmel

    Het verschil tussen een trolleybus en een politicus: Een trolleybus stopt als hij de draad kwijt is.

Reacties niet toegestaan