George Bush vervolgd

Het wordt steeds een beetje waarschijnlijker dat er minstens een onderzoek komt naar het overtreden van de wet door George Bush en andere leden van zijn regering. The Huffington Post onthult vandaag dat de voorzitter van de gezaghebbende Juridische commissie van de Senaat, Patrick Leahy, gisteren heeft gesproken met Greg Graig, het hoofd van de juridische staf van president Obama.
De senator meent dat er minstens een ‘waarheids- en verzoeningscommissie’ moet komen om de misdrijven van de vorige regering te onderzoeken. In Zuid Afrika werd na de afschaffing van de apartheid zo’n commissie ingesteld om de misdaden aan het licht te brengen buiten de rechtbanken om. Voorwaarde was toen berouw en eerlijkheid om aan vervolging te voorkomen.
Obama heeft tot nu toe het onderwerp met omzichtigheid benaderd: "Ik kijk liever vooruit dan achterom," is telkens zijn antwoord als het gaat om strafvervolging van zijn voorganger. Maar de democratische meerderheid in de beide huizen van het parlement denken daar mogelijk anders over. Ook in de publieke opinie klinken veel stemmen op om minstens de martelpraktijken en het illegale afluisteren te vervolgen.

Bron(nen):   The Huffington Post