Vernietigende analyse over JSF-soap

Nu het stof is neergedwarreld na het uiterst moeizame debat over het aanschaffen van één of twee JSF-testtoestellen, is het mogelijk de balans op te maken van de uiterst moeizame besluitvorming. Dat is precies wat commentator Hans Wansink vandaag in de Volkskrant doet, en zijn conclusies zijn vernietigend voor zowel de PvdA als het kabinet Balkenende IV.
Het begon er al mee dat zowel premier Balkenende (zat in Zeeland) als vice-premier Wouter Bos (zat bij zijn pas geboren kindje) afwezig waren, waardoor fractieleider Mariëtte Hamer een hoofdrol kreeg, en de boel vervolgens uit de hand liet lopen. Hamer had zich volgens Wansink moeten realiseren dat een kabinetscrisis zou uitlopen op zelfmoord, en dat het vinden van een compromis onvermijdelijk was. En dus had ze meteen akkoord moeten gaan met het compromis (nu één testtoestel aanschaffen, het definitieve besluit uitstellen tot de volgende kabinetsperiode), in plaats van het voorstel eerst resoluut van de hand te wijzen, om het een dag later toch te accepteren.
Wansink concludeert dat de 'JSF-soap' typerend is voor dit kabinet. "Meer dan op de winkel passen zit er niet in, moeilijke kwesties worden vooruitgeschoven." De coalitie is in de blubber terecht gekomen.
[De column van Wansink staat (nog) niet online]